W pracy projektanta opakowania kształt to wypadkowa wielu czynników, zazwyczaj określonych w briefie klienta, ale także stanowiących wynik procesu analitycznego. Proces ten polega na zdobywaniu informacji o tym, jakie są wyobrażenia konsumenta o przyszłym produkcie i jakie są potrzeby finalnie związane nowym produktem.

Praktycznym sposobem zdobycia wiedzy na temat pożądanego kształtu opakowania produktu jest dialog z konsumentami, np. w trakcie badań eksploracyjnych. Wtedy możemy zdobyć wiedzę na temat tego, jakie są odczucia i oczekiwania konsumentów. Na przykład w trakcie pracy nad nową butelką piwa Łomża, która obecnie przyczynia się do sukcesu tej marki na rynku, weryfikacja wstępnych przemyśleń zespołu projektantów podczas badań eksploracyjnych w istotny sposób wpłynęła na końcowy kształt butelki. To konsumenci jednoznacznie wskazali, że oczekują kształtu smukłego, lekkiego optycznie, sensorycznego. Konsumenci podczas badania eksploracyjnego odrzucili bogatą ornamentykę na rzecz butelki prostej, eleganckiej i minimalistycznej i oto proszę… taka jest właśnie nowa butelka Łomży, smukła, estetyczna i minimalistyczna.

Kształt to nie tylko preferencje konsumentów – to także funkcja opakowania. W przypadku produktów kosmetycznych lub chemicznych sposób, w jaki opakowanie pozwala aplikować produkt lub w jaki sposób możemy je uchwycić, może mieć zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonalności. Projektanci zwykle konsultują z producentem finalny wybór kształtu pojemnika, butelki czy aplikatora tak, aby odpowiadał on funkcji, był ekonomiczny w użyciu, nie powodując strat w aplikowanej zawartości.

Dodatkowo projektanci muszą brać pod uwagę ograniczenia logistyczne i produkcyjne opakowania. Na przykład zastosowanie butelki o określonym kształcie i cechach fizycznych, jak w przypadku produktów dezynfekcyjnych firmy Medisept, może być warunkowane zastosowaniem określonego zamknięcia butelki, od którego może zależeć jej postrzegana przez konsumenta jakość i finalna funkcjonalność. Oto dlaczego wiele opakowań na półkach koniec końców sprawia mało estetyczne wrażenie, stanowiąc kompromis pomiędzy oczekiwaniami producenta produktu, a możliwościami dostawców komponentów opakowań. Jeśli bowiem producent aplikatorów do butelek może go dostarczyć za kwartał, a produkcja musi się znaleźć na półce za miesiąc, to producent może nie mieć wyboru, a projektant będzie zmuszony pracować nad kształtem opakowania, uwzględniając ograniczenia logistyczne.

Wielu producentów opakowań projektuje opakowania koncepcyjne, które świetnie wyglądają na wizualizacjach 3D, ale niestety rzadko widzimy je później na półce. Dlaczego tak się dzieje? Wdrożenie do produkcji nowego typu opakowania prawie zawsze wymaga dedykowanej linii produkcyjnej, a więc inwestycji. Te opłacają się dopiero w przypadku sprzedaży masowej produktu, a zatem innowacyjny i ciekawy design nowego kształtu opakowania może stanowić barierę dla jego wdrożenia z czysto ekonomicznych przyczyn, stąd też naszym zadaniem jako projektantów jest uwzględnić istotne czynniki związane z wdrożeniem tak, aby kształt i estetyka opakowania wspierały aspiracje producenta w ramach możliwych do zrealizowania warunków technicznych i finansowych, a jednocześnie w taki sposób, aby funkcjonalnie i wizualnie były przyjazne i ciekawe dla konsumenta.