Vector+

Zadania
Zadaniem dla studia THIS było przygotowanie kompleksowego projektu części wspólnych centrum biurowego VECTOR+ w Warszawie