OMIT Rozdroża

Studio THIS zostało poproszone o zaprojektowanie nowoczesnego, oszczędnego w formie katalogu, który w pełnym zakresie prezentuje spektrum działalności instytucji. Ośrodek od lat realizuje szereg imprez kulturalnych, a także koncertów docenionych zarówno w kraju jak i zagranicą. Folder został przygotowany w dwóch wersjach językowych.

Efekt
Nowoczesny, oszczędny w formie katalog, który w pełnym zakresie prezentuje spektrum działalności instytucji.