Chop Festival 2012

Zadaniem studia THIS była koncepcja wizualna, identyfikacja i kampania promująca Festival CHOP na terenie Chin.

Efekt
Opracowanie koncepcji identyfikacji i wyprodukowanie materiałów komunikujących działania Festiwalu CHOP w Chinach na terenie Hong Kongu i Shenzhen.