Osiedle Awangarda

Studio THIS zostało zaproszone do współpracy na wczesnym etapie kształtowania koncepcji osiedla w celu wsparcia sprzedaży, komunikacji marketingowej, a także w celu wykorzystania potencjału działu designu THIS. Zadaniem THIS stało się kompleksowe opracowanie strategii komunikacji, pozycjonowania marketingowego osiedla, opracowanie materiałów oraz kampanii reklamujących osiedle w latach 2016-2017.