Addvanced

Zadaniem studia THIS było opracowanie identyfikacji wizualnej, oraz strategii komunikacji dla, nowej agencji pr, addvanced. W rezultacie powstała wyrazista identyfikacja z mocnym naciskiem na typografię i prostotę formy.

Efekt
THIS opracowało wyróżniającą się nazwę oraz identyfikację graficznną dla marki Addvanced. Zaprojektowało stronę internetową oraz wdrożyło identyfikację do codziennej pracy zespołu PR Addvanced.